เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
คุณช่อทิพ ผู้บริหารบริษัท ฯ คุณจิตติ์ธนิษา สุขขะพัฒน์ ที่ปรึกษาบริษัท ฯ และพนักงาน บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ฯ ณ ที่บริษัท ICC...

ด้วยความมุ่งมั่น และ ความพร้อมของทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ และ เทคโนโลยีการนำเสนองาน ในระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ และ การสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ขยายตัวและ ได้รับการตอบสนองอย่างดี การได้รับมอบความไว้วางใจ จากบรรดาลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ อันประกอบเป็นแรงบันดาลใจ

ตัวอย่างผลงานของเราในรูปแบบ VDO Presentation แสดงให้เห็นถึงมุมมอง ต่างๆของผลงาน