SKT DESIGN
การออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบตกแต่งภายในองค์กร นับเป็นส่วนหนึ่งที่มิอาจมองข้ามในการสร้างความสำเร็จของสินค้าและบริการในธุรกิจปัจจุบัน ภาพลักษณ์ของบริษัทฯรวมถึงความรู้สึกของ ลูกค้า ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อถือเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าและบริการขององค์กร

การกำหนด รูปแบบ สีเฟอร์นิเจอร์และองค์ประกอบอื่นๆ นั้นถือเป็นช่องทางการสื่อสารให้ผู้พบเห็นได้รับรู้ถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์กร อันเป็นปัจจัยสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า ทุกสายงานที่ใช้ในการสร้างแบรนด์สินค้าและบริการเลย ทั้งนี้เพราะภาพลักษณ์ขององค์กรสามารถสร้างความประทับใจแรกพบแก่ผู้มาติดต่อได้ในทันที

บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด พร้อมที่จะเติมเต็มความต้องการให้แก่ลูกค้าด้านการออกแบบและตกแต่งสถานที่หลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ทุกตารางนิ้วของท่านคุ้มค่า สามารถ ใช้สอยได้อย่างเต็มที่และลงตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สินค้าและบริการ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ อันประกอบเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานทุกคนตั้งใจบริการทุกท่าน อย่างเต็มที่

นโยบาย

บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด มุ่งมั่นและพร้อมให้บริการออกแบบตกแต่งสถานที่ ด้วยเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วและทันสมัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ ของท่าน

ขั้นตอนการบริการ

 1. Brief & Requirement
 2. Survey
 3. Concept Design
 4. Approach
 5. Contract signing with specific detail
 6. Production , Quality Control & Follow Up
 7. Installation
 8. Handover & Service After Sale
ลูกค้าของ SKT DESIGN

ประวัติ SKT

บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบตกแต่งทุกรูปแบบครบวงจร บริษัทฯเป็นศูนย์ออกแบบตกแต่ง ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีและความชำนาญในการผลิตผลงานคุณภาพที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบตามมาตรฐาน Design Gallery ที่ครบสมบูรณ์แบบตั้งแต่

 • INTERIOR & EXTERIOR DESIGN
 • SHOP & SHOWROOM
 • SHELF & KIOSK
 • FURNITURE MADE TO ORDER
 • DISPLAY & OUTPOST
 • EXHIBITION
 • GRAPHIC DESIGN
 • ARCHITECTURE
 • EVENT ORGANIZER

บริษัทฯมีทีมดีไซน์เนอร์มืออาชีพกว่า 10 ทีมงาน พร้อมให้บริการด้วยความมุ่งมั่นในการออกแบบและผลิตผลงานคุณภาพด้วยความชำนาญ โดยใช้เทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆที่ทันสมัย ประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

จากศักยภาพของทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่องบวกกับประสบการณ์กว่า 30ปี ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯขยายตัวจนเป็นที่ไว้วางใจในผลงาน ที่ได้มาตรฐานจนได้การตอบสนองอย่างดียิ่งจากลูกค้าตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

จุดเด่นที่สำคัญของบริษัทฯก็คือ เรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัย พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญในการผลิตและประกอบชิ้นงานออกแบบ ที่สามารถควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการ ผลิตทุกขั้นตอน ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

VISION

บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบมืออาชีพที่มีบริการหลากหลาย เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพและบริการระดับแนวหน้า

MISSION

ความพึงพอใจของลูกค้า คือเป้าหมายสำคัญ บริษัทฯ ยึดหลักบริหารจัดการเพื่อให้ได้ทั้งคุณภาพดี รวดเร็ว ราคามาตรฐาน

ลูกค้าของ SKT DESIGN