ออกแบบและตกแต่งภายใน
ห้องรับรอง บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด