คุณช่อทิพ ผู้บริหารบริษัท ฯ คุณจิตติ์ธนิษา สุขขะพัฒน์ ที่ปรึกษาบริษัท ฯ และพนักงาน บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด ร่วมมอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ฯ ณ ที่บริษัท ICC