เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561
บริษัท สุขทรรศน์ จำกัด รับออกแบบตกแต่งภายใน