คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี (จบด้านบัญชีหรือมีประสบการณ์การทำเอกสารทางบัญชี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- มีบุคลิกดี
ลักษณะงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
- ทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับบัญชี เช่น การทำใบเสนอราคา ใบปิดต้นทุน
- ทำเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย